Kategorie

Producenci

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku :)

Reklamacje

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie objęte są 2-letnią gwarancją. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę produktu, bardzo proszę o kontakt mailowy ( [email protected] ) lub telefoniczny ( 530 193 714 ). Poniżej znajduje się formularz reklamacyjny, jego odesłanie wraz z produktem nie jest obowiązkowe. Odpowiedzi na reklamację udzielimy najszybciej jak to tylko możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni.

Krzysztof Wąsowicz Zabawki KiM

ul. Josepha Conrada 55b

31-357 Kraków

e-mail: [email protected]

tel. 530 193 714

 

……………………………………………………

miejscowość, data

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ….……………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………

 

Reklamacja towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………………………………………...

[nazwa produktu]: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ………………………………………………………… .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  •          wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………….….. (słownie: …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………..……….. / przekazem pocztowym na mój adres  na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………… ………………………………………………………………………………………..……………………………….. na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.       TAK    |    NIE

 

Z poważaniem

 

………………………….……………………………..

 

*niepotrzebne skreślić