Kategorie

Producenci

Facebook

Odwiedź nas na Facebooku :)

Karta Stałego Klienta przeznaczona jest dla osób, które w sumie dokonały zakupów w naszym sklepie na kwotę powyżej 500 zł. Karta upoważnia do otrzymania 5% rabatu zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym przy każdych kolejnych zakupach. Osoby zamawiające tylko przez internet otrzymają stały rabat w wysokości 5% przypisany do konta.

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Krzysztof Wąsowicz Zabawki KiM - ul. Rejtana 51; 35-326 Rzeszów. Karta Stałego Klienta daje prawo otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w sklepie stacjonarnym PAN ZABAWKA przy ulicy Rejtana 51 w Rzeszowie oraz w sklepie internetowym www.panzabawka.pl

 1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest Krzysztof Wąsowicz Zabawki KiM ul. Rejtana 51; 35-326 Rzeszów.
 2. Karta Stałego Klienta upoważnia do uzyskania 5% rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym PAN ZABAWKA oraz w sklepie internetowym www.panzabawka.pl
 3. Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która przedstawi paragony lub kopie paragonów za zakup towarów w sklepie PAN ZABAWKA na łączną kwotę powyżej 500 zł.
 4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową. Może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Nie upoważnia do wymiany rabatu na gotówkę.
 5. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 6. Formularz zgłoszeniowy musi zostać potwierdzony przez pracownika sklepu z zabawkami PAN ZABAWKA.
 7. Wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych oraz potwierdza ich autentyczność.
 8. Karta Stałego Klienta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko właściciela – i opatrzona jest indywidualnym numerem.
 9. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik wskazany na Karcie oraz małżonek. Prawo do rabatów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowanena inną osobę.
 10. Posiadacz karty zobowiązany jest do promowania sklepu z zabawkami PAN ZABAWKA wśród rodziny i znajomych.
 11. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupach w sklepie z zabawkami PAN ZABAWKA jest okazanie Karty Stałego Klienta sprzedawcy przed nabyciem towaru. W przypadku zakupów w sklepie internetowym www.panzabawka.pl warunkiem jest podanie kodu rabatowego.
 12. Rabaty z dwóch lub więcej Kart Stałego Klienta nie sumują się.
 13. Sklep z zabawkami PAN ZABAWKA zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z Karty Stałego Klienta dla niektórych towarów.
 14. Karta Stałego Klienta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela nie będzie honorowana.
 15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Stałego Klienta, właściciel powinien zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, by otrzymać duplikat.
 16. Za wystawienie Karty Stałego Klienta, lub jej duplikatu nie jest pobierana opłata.
 17. Sklep z zabawkami PAN ZABAWKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Karty Stałego Klienta.
 18. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.
 19. Na wybrane produkty oferowane w sklepie z zabawkami PAN ZABAWKA mogą obowiązywać inne rabaty i promocje, niż wynikające z posiadanej Karty Stałego Klienta.
 20. Użytkownik Karty Stałego Klienta może być proszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przy posługiwaniu się nią.
 21. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.
 22. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu dostępna jest na stronie sklepu internetowego www.panzabawka.pl pod adresem http://www.panzabawka.pl/karta-stalego-klienta
 23. Karta Stałego Klienta zostanie wydana na miejscu, w sklepie z zabawkami PAN ZABAWKA przy ul. Rejtana 51; 35-326 Rzeszów po spełnieniu przez klienta warunków określonych w niniejszym regulaminie.